Gliwice
Cmentarze komunalne w Gliwicach

język angielski język polskiKONTAKT


Zarządzie Cmentarzy Komunalnych


ul. Kozielska 120

44-100 Gliwice


tel.: +48 32 237 93 78

mail: ck@mzuk.pl