Gliwice
Cmentarze komunalne w Gliwicach

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."